• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درماندستگاه تکار تراپی مدل RADIANT دستگاهی است که از نظر تکنولوژی های روز در بالاترین سطح دستگاه های تکارتراپی قرار دارد. وجود اپلیکاتور های متنوع Monoplar و Bipolar و همچنین Multipolar دستگاه را جهت استفاده های مختلف آماده می سازد.

یکی از ویژگی های دستگاه که آن را از دستگاه های دیگر متمایز می سازد وجود 7 فرکانس مختلف در بازه 450kHz تا 1MHz است که با توجه به اینکه هر فرکانس عمق خاصی از بدن رو پوشش می دهد، باعث کارایی بالاتر دستگاه می گردد.
در دستگاه های تکار اپلیکاتور های مقاومتی جهت استفاده و درمان بافت های سخت و با مقاومت مانند مفاصل ، بافت استخوان ، رباط ها و ... طراحی شده اند و اپلیکاتور های خازنی بصورت خاص جهت درمان بافت های نرم مانند بافت های ماهیچه ای ، اعصاب و ... بکار می روند. با توجه به این امر وجود هر دو اپلیکاتور در یک دستگاه لازم است. دستگاه تکار تراپی فیزیولاین با دارا بودن هر دو اپلیکاتور با اندازه های مختلف درمان کاملی را در اختیار کاربر قرار می دهد.