• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درمان


دستگاه مگنتوتراپی مدل Fisiofield middle ساخت کمپانی پرآوازه fisioline از نخستین دستگاه های تولید شده مغناطیس درمانی است. این دستگاه دارای سه خروجی مستقل بوده که میتوان همزمان 3 برنامه درمانی مختلف را انتخاب و اجرا نمود.
وجود موج های مربعی و سینوسی و قابلیت های تنظیم دستی دستگاه را جهت کاربرد های درمانی متنوع مانند antalgic, antiedemic, trophic and stimulating action کارآمد میسازد. همچنین وجود اپلیکاتور ( سلنوئید ) های محتلف با سایز ها و اشکال متنوع در این دستگاه سبب می شود به راحتی برای مصارف و نقاط مختلف قابل استفاده گردد.محصولات