• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درمان

کامپرشن تراپی مدل Linfopress Master

دستگاهی حرفه ای جهت کامپرشن تراپی

- دارای کاف با هشت بخش مجزا که با هم overlap دارند.

- انتخاب فشار متفاوت برای هر بخش از کاف به صورت مجزا امکانپذیر است.

- فشار : قابل تنظیم بین 0 تا 200 میلی متر جیوه

- زمان : قابل تنظیم بین 0 تا 180 دقیقه

- دارای 80 برنامه درمانی ذخیره شده در حافظه

محصولات