• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درماندستگاه لیزرتراپی مدل Lumix 2 لیزری از نوع پالسی و سوپرپالسی است که طول موج 910nm را از ذات بصورت پالسی با توان پیک بالا تولید میکند. مزیت استفاده از این نوع لیزر های عمق نفوذ مستقیم بالا در کنار اثرات حرارتی محدود است.
در کنار لیزر 910nm یک لیزر 650nm نیز در دستگاه تعبیه شده است که قابلیت استفاده همزمان هر دو لیزر یا تابش تکی هر یک با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری فراهم آمده است.