• English (English)
مهندسی پزشکی آویژه درمان


دستگاه شاک ویو تراپی کمپانی Winform ایتالیا ، از نوع شاک ویو های پیزوالکتریک بوده که با ترکیب امواج تکار با موج شاک ویو ، فرآیند درمان را بدون درد می نماید.
تنوع اپلیکاتور های دستگاه استفاده جهت امور متنوع درمانی را ممکن میسازد.از مزایای دیگر دستگاه میتوان به عدم نیاز به تعویض اپلیکاتور پس از تعداد شاک مشخص اشاره نمود.
پروتکل های دستگاه جهت استفاده فیزیوتراپی ، توانبخشی ، زیبایی ، طب ورزشی و نیز درمان اختلال جنسی آقایان ( اختلال نعوظ ) تعریف شده اند.